Tulipalo on aina vakava vaaratilanne. Se aiheuttaa huomattavan riskin taloudellisten ja aineellisten vahinkojen syntymiseen, ja muodostaa ennen kaikkea merkittävän turvallisuushan sen vaikutuspiiriin joutuville ihmisille. Pahimmillaan tulipalolla voi lamaannuttaa liiketoiminnan totaalisesti ja pysyvästi.

Auttaaksemme asiakkaitamme suojaamaan sitä mikä on tärkeintä, olemme toteuttaneet edistyksellisiä paloturvallisuusratkaisuja jo vuodesta 2006 lähtien.

Tarjoamamme alan kehittyneimmät paloilmoitinjärjestelmät havaitsevat vaaratilanteet jo ennen, kuin ilmassa on savua tai loimuavia liekkejä. Ratkaisumme auttavat minimoimaan paloriskejä sekä ennaltaehkäisemään vääriä hälytyksiä – kustannustehokkaasti ja käyttökulusäästöjä tuottaen.

Täyden palvelun palvelukattauksemme sisältää kaiken, mitä nykyaikaisen paloilmoitinjärjestelmän toteuttamiseen tarvitaan: suunnittelun ja asennuksen sekä huolto- ja ylläpitopalvelut.

 

PERUSSUUNNITTELU

Paloturvallisuudeltaan ja toiminnallisuudeltaan edistykselliset ratkaisut syntyvät aina tarkan kartoitus- ja suunnitteluprosessin lopputuloksena. Huomioimalla kohteen erityispiirteet, asiakkaan toiveet sekä viranomaismääräykset ja -vaatimukset luomme varmatoimisen järjestelmäkokonaisuuden.

Huolellisen perussuunnittelun jälkeen toteutusvaiheen toimenpiteiden ja vastuurajojen sopiminen on helppoa. Samalla pystytään varmistamaan, että tarjous sisältää kaikki tarvittavat tuotteet, palvelut ja tiedot, joita asennussuunnitelmaan tarvitaan.

ASENNUS

Asennusvaiheen toiminta on paloturvallisuuden kannalta ratkaisevaa – paraskaan järjestelmä ei toimi oikein, mikäli se on asennettu huolimattomasti. Asennushenkilöstön kokemus ja ammattitaito, käytettävien komponenttien sopivuus ja laatu sekä töiden valmistuminen suunnitellussa aikataulussa ovat tekijöitä, jotka erottelevat paloturvallisuusalan jyvät akanoista.

Suhtaudumme työhömme suurella intohimolla. Tuotteidemme ja palveluidemme korkealaatuisuus onkin lupaus, jonka täyttäminen on meille kunnia-asia.

PALVELUT

Säännölliset huoltotoimet ylläpitävät paloilmoitinjärjestelmän toimintavarmuuden vuosikausien ajan. Samalla pystytään ennakoimaan mahdolliset tulevat korjaustarpeet, maksimoimaan laitteiston käytettävyys sekä tarkistamaan viimeisimpien viranomaismääräysten täyttyminen.

Kattava kokonaispalvelumme varmistaa, että asiakkaidemme paloturvallisuusratkaisut toimivat mahdollisimman häiriöttömästi koko niiden elinkaaren ajan. Otetaan yhdessä järjestelmistänne täysi hyöty irti!

Jaa tämä artikkeli: